Funkcjonalność programu
Główne obszary działania systemu Kambit.CRM:

Moduł Klienci:
 • Dane teleadresowe
 • Osoby kontaktowe
 • Historia kontaktów
 • Załączniki
 • Produkty
 • Przypomnienia
 • Wyszukiwarka klienta
 • Rejestr kontaktów

Moduł Zdarzenia
 • Kalendarz z zadaniami do wykonania
 • Rejestr zdarzenia kalendarza
 • Przypomnienia
 • Przypomnienia cykliczne

Moduł rejestry:
 • Rejestr szefa - analiza OLAP
 • Rejestr sprzedaży - analiza OLAP
 • Aktywnośc użytkowników